"Setiap mata yang tertutup tidak bererti ia tidur.....setiap mata yang terbuka tidak bererti ia melihat....."